RaiQu Reumatologinen hoidonseurantaohjelmisto

RaiQu uudistaa reumatologisen potilaan voinnin ja hoidon seurannan sekä hoidon tulosten raportoinnin ja arvioinnin.

Ohjelmisto mahdollistaa reumatologisen potilaan voinnin ja hoidon seurannan sekä hoidon tulosten raportoinnin ja arvioinnin. Ohjelmisto tarjoaa nykyaikaisen tavan käsitellä hoitoon liittyviä asioita. Sen avulla voidaan tuottaa esim. erilaisten potilasryhmien tilastollista dataa vaikkapa kansallista hoitoyksiköiden vertailua varten. RaiQu ei kerää ainoastaan tilastollista dataa, vaan toimii hoidon monitoroinnin ja päivittäisien kliinisen työn tukena. Ohjelmisto on hyvin monipuolinen ja sen käyttö tukee käytännön reumalääkärin työtä – se helpottaa ja nopeuttaa potilaan hoidon seurantaa ja parantaa hoidon laatua.

Mihin tarvitaan hoidonseuranta- tai laatuohjelmistoja?
Nykyinen terveydenhuoltolaki edellyttää sellaisten toimintojen mahdollistamista, joilla terveydenhuollon henkilökunta voi kehittää laadunhallintaa ja saada palautetta oppimista ja toimintansa kehittämistä varten. EU:n potilasdirektiivin mukaan ajankohtaista tietoa hoidon laadusta on oltava avoimesti saatavilla. Lain mukaan toiminnan on perustuttava näyttöön ja laadunhallinnan on oltava jatkuvaa.

© 2020 Vahvero Symbiosis Oy