SELKEYTTÄ POTILASTYÖHÖN

Kuinka potilaita hoidetaan, mitkä ovat hoidon tulokset ja laatu

Tutkimustiedon ja standardisoitujen reumasairauden seurantamallien perusteella tuotteemme auttaa lääkäreitä arvioimaan sairauden etenemistä kustannustehokkaasti.

Paras tapa ymmärtää tauti on luoda lääketieteellinen elämäntarina, joka visualisoi potilaiden hoidon ensimmäisestä oireista nykyhetkeen. Tämä auttaa ymmärtämään mitä hoidossa tapahtuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tämä parantaa viestintää terveydenhuollon henkilöstön välillä ja tehostaa potilaan kohtaamista. Palvelun avulla otamme askeleen kohti visuaalista potilaskertomusta, joka on tulevaisuutta.

YLEISTÄ TUOTTEESTA

Kuinka asiakaslähtöinenpalvelu syntyy?

Tarpeet

Hoitohenkilökunnalle on tarjottava mahdollisuus kehittää laadunhallintaa ja saada palautetta oppimista ja toimintansa kehittämistä varten.
Hoidossa tapahtuvia muutoksia on tärkeätä saada reaaliaikaisesti ja yhdenmukaisesti kirjattua palveluun.

Kehitys

Palvelut rakennamme yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, jolla varmistamme palveluiden laadukkuuden ja sopivuuden terveyden hoitamiseen. Haluamme varmistaa osallistuvalla yhteistyöllä, että asiakkaan strategia ja palvelut elää ja kehittyy hallitusti muuttuvien tilanteiden mukaan.

Käyttö

Palvelussa käytettävän tiedon avulla pystytään osoittamaan mitkä hoitomuodot ovat tehokkaimpia. Saavutetaan parempaa hoitoa ja kustannustehokkuutta. Voidaan tehdä alueellisia ja kansallisia vertailuja. Tarjotaan yhteys potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön välillä.

AJANKOHTAISTA

Blogi uutiset

Miksi RaiQu?

Graafisen reumatologisen hoidonseurantaohjelman
käyttö helpottaa kliinikon jokapäiväistä työtä.

• saas palvelu ilman ylläpitohuolia
• joustavasti integroitavissa eri järjestelmiin – kehittynyt FHIR
• käyttöliittymä on selkeä ja helppo

• lääkärille välitöntä palautetta omasta työstään
• potilas saa paremman kokonaiskuvan omasta sairauskertomuksestaan
• potilas sitoutuu entistä paremmin hoitoon

• erilaisten potilasryhmien tilastollista dataa vaikkapa kansallista
hoitoyksiköiden vertailua varten
• faktaa käytettävissä klinikan päivittivittäistä työtä ja lääketieteen
laaturekisteriä varten

Ollaan yhteydessä

Haluaisitko lisää tietoa tuotteesta ja palveluista. Täytä alla oleva lomake niin otamme yhteyttä.

© 2020 Vahvero Symbiosis Oy