Terveydenhuollon sovellukset

Terveydenhuollon sovellukset

Vahveron työntekijöillä on vankka työkokemus ja toimialaosaaminen terveydenhuollon ohjelmistopalveluista. Teknologian kehittyminen mahdollistaa entistä monipuolisempia työkaluja hoitohenkilökunnalle ja potilaille hoidontehostamiseen.

Potilaat etsivät yhä enemmän terveyteen liittyvää tietoa internetistä, jolloin tiedon luotettavuus on yksi tärkeimmistä asioista.  Tiedon hankinta voi kohdistua lääkitykseen, haittavaikutuksiin, sairauden oireisiin tai aktiivisuuteen.  Toimialalla on tärkeätä tuntea asiakkaiden tarpeet ja käyttäytyminen, jotta näille tarpeille saadaan luotua parhaat ratkaisut.

Kehittämämme ratkaisu voi olla terveydenhuollon sovellus tai palvelu hoitohenkilökunnalle, potilaalle tai vaikkapa vain terveydestään kiinnostuneelle henkilölle.  Palvelut rakennamme yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, jolla varmistamme palveluiden laadukkuuden ja sopivuuden terveyden hoitamiseen.  Kaiken ei tarvitse olla aina uutta vaan toimivat ratkaisut syntyvät myös hyödyntämällä perinteistä teknologiaa ennakkoluulottamasti uudella ja luovalla tavalla.

Tunnemme terveydenhuollon lainsäädännön, toimintakentän ja vaikuttajat. Huomioimme tekemisissämme asetukset ja määräykset jotka säädetty terveydenhuollon laitteille, tarvikkeille ja ohjelmistoille (629/2010). Huolehdimme tarvittaessa myös kehittämiemme palvelujen yhdistämisestä muihin terveydenhoidon tietojärjestelmiin. Kaikki terveydenhuollon palvelut tuotetaan Vahvero Symbiosis Oy laatujärjestelmän mukaisesti.